Pärlan i Höga kusten

Ulvö museum

Ulvö museum invigdes i juni 2015. Museet är placerat på den gamla lotsplatsen, inte långt från MF Ulvöns tilläggsplats. Museet består av ett kokhus, en sjöbod och en gistvall.

Ulvö kapellag äger museet och projektet har genomförts i samarbete med Örnsköldsviks kommun, EU (Tillväxtverket) och Länsstyrelsen Västernorrland.

Janne Bagge, projektledare, berättar att idén funnits i många år och att en omröstning häromåret bland Kapellagets ca 300 medlemmar visade att intresset för projektet var mycket stort. En grupp för att driva igång arbetet sattes ihop med Janne Bagge, Ingemar Hellman som byggansvarig, Tom Sahlén som ansvarig för dokumentation och scenografi och Lena Olsson som ekonomiansvarig.

Med i förberedelserna har också bland annat en arkitekt, en designer och personer från Länsmuseet varit.

Museet är tänkt att likna ett gammalt boställe såsom det såg ut i Ulvöhamn runt sekelskiftet 1800-1900. Hembygdsgården har flyttas från sin tidigare plats till besökscentrets tomt. Det har också byggts en sjöbod.

Museet är bemannat av personal som kan visa och berätta om hur det var på Ulvön förr i tiden. Det handlar både om fiskarna, jordbrukarna, lotsarna och gruvarbetarna på Ulvön.

museumbygge
Hembygdsgården när den precis flyttats till din nya plats, oktober 2014.

Läs mer på hemsidan för Ulvö museum