Gruvan

Från 1600-talets slut ändå fram till 1961 har man i perioder brutit järnmalm, titan och vanadin på båda Ulvöarna. Nu har gruvan på södra Ulvön blivit ett museum med fotografier, tidningsurklipp och andra dokument om arbetet i gruvan.

Denna webbplats är en oberoende informationssida som hanteras av Tomas Wisten och Maria Eriksson.

Om du har frågor ber vi dig kontakta det företag frågan gäller – kontaktuppgifter finns på respektive sida.

ÅR 2018!
Följ oss på Facebook:

Denna webbplats är en oberoende informationssida som hanteras av Tomas Wisten och Maria Eriksson.

Om du har frågor ber vi dig kontakta det företag frågan gäller – kontaktuppgifter finns på respektive sida.