Pärlan i Höga kusten

Gruvan

Från 1600-talets slut ändå fram till 1961 har man i perioder brutit järnmalm, titan och vanadin på båda Ulvöarna. Nu har gruvan på södra Ulvön blivit ett museum med fotografier, tidningsurklipp och andra dokument om arbetet i gruvan.