Pärlan i Höga kusten

Storslagen natur

Under en tidig morgon
i jordens historia sprack bergen.
Glödande massor vällde upp,
Formades och stelnade
Ett stycke naturskulptur var skapad,
Vi kom att kalla den Höga Kusten.

Lars Bergström 1994

År 2000 utsågs Höga kusten till Världsarv av UNESCO på grund av områdets speciella landhöjningsgeologi. Sedan den senaste istiden har landet i Höga kusten höjts vilket gjort att landskapet fått ett säreget utseende med höga klippor.

Ulvön har även kallats Järnön, då den gömmer länets största skatt av järnmalm. Ända sen 1600-talet har man brutit järnmalm på ön och i stort sett höll man på fram till 1961.

Naturen på Ulvöarna är varierad. Här finns höga berg, klippor, sjöar som Kvarnsjön, Bysjön och Fäbosjön, myrar, skogar och stränder. På den norra ön utbreder sig en vacker jordbruksbygd. Vägen som går tvärs över ön leder till Sandviken, som har gamla bevarade trähus från 1700-talet. Här finns också en stor sandstrand och en liten kiosk. Sörsand och Norrsand är badstränder och små byar som Mattisbodarna, Norrbysbodarna, Fjären och Sörbyn finns här.