Pärlan i Höga kusten

Kjell Söderberg

Hösten 2011 avled en av Ulvöns främsta profiler, Kjell Söderberg. Han har genom sin forskning bidragit till att Ulvöns historia får leva vidare. Kjell blev också häromåret utnämnd till hedersdoktor vid Umeå universitet för detta arbete. Här kan man läsa en minnesruna om Kjell, och här följer ytterligare en:

Kjell Söderberg

Kjell Söderberg, Stockholm, före detta kanslichef vid dåvarande Lärarhögskolan, har avlidit, 88 år gammal. Hans närmaste är livskamraten sedan 25 år, Ragnhild, och hennes söner Per och Lars med familjer.

Kjell Söderberg föddes i Örnsköldsvik, son till tulltjänstemannen Alvar Söderberg och dennes hustru Annie. Han tog studenten 1944 i Hudiksvall med höga betyg i både humanistiska och naturvetenskapliga ämnen. En akademisk karriär borde ha varit naturlig för honom, men faderns yrke fick honom att söka sig till tullverket. Här arbetade han i över ett decennium som kammarskrivare vid tullkammaren i Stockholm.

Samtidigt bedrev han, mångsidigt studiebegåvad som han var, studier vid dåvarande Stockholms högskola (i juridik, historia med mera). Han var sedan folkhögskolelärare, bland annat i Åsa och Forsa. 1965 utnämndes han till byrådirektör vid Lärarhögskolan i Stockholm och 1978 till kanslichef vid den nya och utvidgade lärarutbildningen där. Den befattningen skötte han fram till pensioneringen med skicklighet och nit som nog kan betecknas som hängivenhet.

Sin semester och efter pensioneringen hela sommarhalvåret tillbringade Kjell alltid på Ulvön, där släkten Söderberg har sina månghundraåriga rötter. Under vistelserna där och i arkiv skaffade han sig en djup kunskap inte bara om sin släkt utan överhuvudtaget om fiskarnas och lotsarnas liv på ön i gången tid.

Detta resulterade i ett antal skrifter i lokalhistoria men dessutom två magnifika böcker, Lotsarna på Ulvön (1978) som han med sin typiska anspråkslöshet kallade Några anteckningar och den etnologiska beskrivningen Ulvöhamn. Två bilder ur ett fiskeläges historia (1995), som innehåller fiskelägets utveckling under dela dess existens. För allt detta fick han av den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet 2005 ett ovanligt välförtjänt hedersdoktorat

Kjell Söderberg var en stark och varm personlighet, meddelsam i sin kunskap, trofast och generös i sin vänskap. Den som skriver detta och som känt honom sedan skoltiden i Hudiksvall kommer att sakna samvaron och samtalen med honom – inte minst under promenaderna på Ulvön och stunderna på dess kyrkogård, en av Sveriges vackraste, där han nu får vila bland alla de andra Söderbergarna.

Sven-Gustaf Edqvist